POPAD

Pražská oblastní přehlídka amatérského divadla

Amatérská divadelní asociace pořádá od roku 1990 každoroční výběrovou přehlídku na národní přehlídku činoherního divadla pro dospělé (ve Volyni) a na národní přehlídku divadla pro děti a mládež (Popelka v Rakovníku). Přehlídka se koná většinou počátkem března. Organizátoři si vyhrazují právo výběru inscenací.

Od přehlídky 2002 působí na přehlídce pro dospělé vedle oficiální soutěžní poroty také porota divácká.

Přehlídka je součástí celostátního systému postupových přehlídek a jako taková podléhá propozicím závazným pro národní přehlídky.

Zaměření přehlídky:

a) divadlo činoherního typu pro dospělé (výběr na národní přehlídku ve Volyni); představení budou odehrána na přehlídce;

b) divadlo pro děti a mládež hrané dospělými (výběr na národní přehlídku “Popelka Rakovník”); představení budou sehrána v rámci přehlídky, eventuálně lektoři navštíví představení souboru v jiném prostředí.

Přehlídku organizuje Amatérská divadelní asociace za podpory hlavního města Prahy a MK ČR.