Amatérská divadelní asociace

Novinky

| 30.04.18 |Pohádkový POPAD 2018 - výsledky.

PohádkovĂ˝ POPAD 2018 probÄ›hl v termĂ­nu 28. - 29. 4. 2018. DÄ›kujeme divákĹŻm, souborĹŻm i porotÄ›. Porota ve sloĹľenĂ­ Petra Richter Kohutová, Eva Kodešová a Jaroslav Kodeš, udÄ›lila následujĂ­cĂ­ ocenÄ›nĂ­: pokračování


| 14.04.18 |Valná hromada ADA

Dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu ADA, která se bude konat v sobotu dne 28. dubna 2018 od 17:30 hod v prostorách klubovĂ© scĂ©ny KS U Koruny, námÄ›stĂ­ OsvoboditelĹŻ 44/15, Praha - RadotĂ­n.

Těšíme se na Vaši účast.


| 10.04.18 |Chudé divadlo 2018 - výsledky

V sobotu dne 7. dubna 2018 probÄ›hla v Praze JinonicĂ­ch pĹ™ehlĂ­dka ChudĂ© divadlo 2018.  Na pĹ™ehlĂ­dce bylo udÄ›leno nÄ›kolik ÄŤestnĂ˝ch uznánĂ­. PĹ™ehlĂ­dku lektorovali Petra Kohutová a Mirek PokornĂ˝.

Čestná uznání:

pokračování


| 23.03.18 |Chudé divadlo 2018 - program

Divadelní přehlídka Chudé divadlo je nesoutěľní přehlídka amatérského divadla akcentující herecký projev. V porotě zasednou Petra Richter Kohutová a Miroslav Pokorný.

Program:
14:00 - F. Karinthy: Zázračné křeslo (Divadlo ®umpa)
16:00 - Akademičky a P. Pochop: ©těstí (Fresh)
17:30 - S. King: Prodluľování času (VeKa a PóReK Karlovy Vary)
18:30 - Diskuze o viděném
19:15 - Vyhláąení výsledků

Přehlídka se koná v komorním divadelním sále v sokolovně TJ Sokol Jinonice.


| 23.03.18 |Pohádkový POPAD 2018 - program

Pra�sk� oblastn� p�ehl�dka amat�rsk�ho divadla - krajsk� postupov� p�ehl�dka �inohern�ho divadla pro d�tsk� div�ky.

P�ehl�dka se kon� v KS U Koruny, n�m. Osvoboditel� 44/15, Praha 5 - Radot�n v term�nu 28. - 29. 4. 2018.

Program:
pokračování


 

Daląí stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 
Home