O ASOCIACI

Amatérská divadelní asociace (ADA) vznikla v roce 1990 jako občanské sdružení působící v oblasti amatérského divadla, s ambicí poskytovat servis divadelním souborům v rámci celé České republiky.

ADA pořádá nebo jako odborný garant spolupořádá každoroční Pražskou oblastní přehlídku amatérského divadla (POPAD) a přehlídku her pro děti (tzv. „dětský POPAD“), dále Jinonickou sonátu, orientovanou na interpretaci autorské tvorby, přehlídku (nejen) jednoaktových her Kaškova Zbraslav a nesoutěžní přehlídku akcentující herecký projev Chudé divadlo.

ADA vydává pomůcky pro amatérské divadelní soubory a pořádá nebo spolupořádá dílny a jiné vzdělávací akce. Poskytuje konkrétní pomoc amatérským divadelním souborům v následujících oblastech:

– výběr her a praktická dramaturgie,

– režijní konzultace,

– herectví v rámci samostatných kursů,

– technické zajištění zkoušených inscenací,

– pořízení pracovního videozáznamu představení,

– zapůjčení či poskytnutí textů řady divadelních her a zprostředkování autorského souhlasu k jejich provozování.